DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Trần Việt Thanh

Hòa Bình

30

2

Vũ Minh Đức

Hà Nội

1

3

Nguyễn Hoàng Việt

Hòa Bình

4

4

Đinh Văn Hải

Hòa Bình

0

5

Nguyễn Xuân Thanh

Hòa Bình

16

6

Dương Vân Anh

Hòa Bình

26

7

Nguyễn Duy Tiến

Hòa Bình

30

8

Thái Trung Kiên

Hòa Bình

29

9

Dương Văn Hà

Hòa Bình

30

10

Nguyễn Văn Hà

Hòa Bình

12

11

Lê Thanh Hồng

Hòa Bình

28

12

Dương Đức Quang

Hòa Bình

30

13

Ngô Thị Thủy

Hòa Bình

2

14

Đinh Mạnh Tùng

Hòa Bình

2

15

Nguyễn Văn Duấn

Hòa Bình

13

16

Nguyễn Đoàn Cần

Hòa Bình

4

17

Bùi Đức Quang

Hòa Bình

1

18

Bùi Văn Nỏm

Hòa Bình

30

19

Nguyễn Quốc Hội

Hòa Bình

30

20

Đinh Văn Hải ( Đinh Hải )

Hòa Bình

30

21

Trần Quốc Dũng

Hòa Bình

24

22

Bùi Thanh Binh

Hòa Bình

8

23

Phạm Thị Bích Dung

Hòa Bình

6

24

Bùi Thành Vân

Hòa Bình

16

25

Vũ Văn Chiến

Hòa Bình

10

26

Ngô Thị Thủy

Hòa Bình

5

27

🟢 Withdrawing 25 825 Dollars. Withdrаw => https://forms.yandex.com/cloud/65cb92ceeb614615485b5fe6/?hs=92006b16d795d51eb97691a5eb6ab1b1& 🟢

Yên Bái

0

28

🔆 Withdrawing 47 533 US dollars. Gо tо withdrаwаl =>> https://forms.yandex.com/cloud/65db118c43f74fe420ecbf03?hs=92006b16d795d51eb97691a5eb6ab1b1& 🔆

Yên Bái

0

29

🔆 You got 52 266 US dollars. GЕТ =>> https://forms.yandex.com/cloud/65db117cc417f3eb111706fd?hs=92006b16d795d51eb97691a5eb6ab1b1& 🔆

Yên Bái

0

30

⭕ Transfer 35 873 $. Gо tо withdrаwаl => https://forms.yandex.com/cloud/65db1188693872ea94244747?hs=92006b16d795d51eb97691a5eb6ab1b1& ⭕

Yên Bái

0